پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری مرحله مقدماتی دهمین جشنواره تدریس برتر در پردیس حضرت رسول اکرم ص اهواز
        string(146) "برگزاری مرحله مقدماتی دهمین جشنواره تدریس برتر در پردیس حضرت رسول اکرم ص اهواز
"
        

برگزاری مرحله مقدماتی دهمین جشنواره تدریس برتر در پردیس حضرت رسول اکرم ص اهواز

به گزارش روابط عمومی پردیس حضرت رسول اکرم ص ، مرحله مقدماتی دهمین دوره جشنواره تدریس برتر در در پردیس حضرت ...