پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

درخشش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خوزستان کسب مقام برتر کشوری نمایش رادیویی و اجرای محلی

به گزارش روابط عمومی پردیس حضرت رسول اکرم(ص):

مهدی سلطان پورمنصوری در بخش نمایشنامه نویسی و احمد بیت سیاح در بخش اجرای محلی از دانشگاه فرهنگیان خوزستان با حضور در جشنواره اقوام بوشهر موفق به کسب رتبه برتر شدند.


نظرات کاربران