پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

جلسات تمرینی فوتسال، انتخابی کارکنان پردیس

شروع جلسات تمرین انتخابی تیم فوتسال کارمندان چهارمین جشنواره ورزشی پردیس رسول اکرم با حضور دبیر جشنواره دکتر معماری و حضور افتخاری مربی ورزشی دکتر سجادیان


نظرات کاربران