پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

راه اندازی سالن ورزشی چندمنظوره در رشته های ورزشی دارت،تنیس روی میز،شطرنج،فوتبال دستی و طناب زنی


نظرات کاربران