پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

اولین شماره ی نشریه ی دانشجویی  «درون ماندگار/ در امتداد گشودگی» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس حضرت رسول اکرم(ص):

این نشریه با رویکرد علمی و فرهنگی، پس از این شماره، به صورت ماهنامه منتشر می شود. در اولین شماره از این نشریه، مطالب جالب و عمیقی با رویکرد جامعه شناختی بسیاری به قلم دانشجومعلمان، گنجانده شده است. همه ی دانشجومعلمان و بازدید کنندگان این سایت را به خواندن این نشریه را به آدرس 

 https://pra.cfu.ac.ir/fa/attach/q/node_id=30450/left_q=120/right_q=121

در پیوند نشریه های دانشجویی حضرت رسول اکرم(ص)دعوت می کنیم.


نظرات کاربران