پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

اولین شماره ی نشریه ی دانشجویی  «گاما» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پردیس حضرت رسول اکرم(ص):

 این نشریه با رویکرد علمی و فرهنگی، به صورت فصلنامه منتشر می شود و طراحی جالبی دارد. در اولین شماره از این فصلنامه، مطالب جالب و خواندنی بسیاری به قلم دانشجومعلمان، گنجانده شده است. همه ی دانشجومعلمان و بازدید کنندگان این سایت را به خواندن این نشریه را به آدرس   https://pra.cfu.ac.ir/fa/attach/q/node_id=30450/left_q=120/right_q=121 در پیوند نشریه های دانشجویی پردیس حضرت رسول اکرم دعوت می کنیم.


نظرات کاربران