پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

برگزاری آزمون اصلح جبرانی مهارت آموزان ماده 28

به گزارش روابط عمومی پردیس حضرت رسول اکرم (ص):

آزمون اصلح جبرانی مهارت آموزان ماده 28 حوزه پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز در روز جمعه 19 اسفند ماه 1401 از ساعت 10 صبح امروز درحال برگزاری می باشد.

وجناب دکتر صالحی مدیریت محترم امورپردیس های استان و جناب رضایی زاد مسئول کل حراست دانشگاه فرهنگیان استان از فرایند برگزاری آزمون بازدید بعمل آوردند.


نظرات کاربران