پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز

بازدید سر زده مدیریت محترم امور پردیس های استان از خوابگاه دانشجویی دکتر حسابی

به گزارش روابط عمومی پردیس حضرت رسول اکرم (ص):

 شب سه شنبه 9 اسفند ماه 1401 مدیریت امور پردیس های استان دکتر صالحی بهمراه معاونت پردیس دکتر سعیداوی و دکتر معماری بصورت سر زده از خوابگاه دانشجویی دکتر حسابی بازدید بعمل آوردند . در این دید وبازدید دکتر صالحی نشست صمیمانه ای با دانشجویان داشتن وضمن تبریک به دانشجویان بمناسبت افتتاح این خوابگاه از زحمات و تلاشهای مسئولین و همکاران پردیس حضرت رسول اکرم (ص) تشکر نمودن .


نظرات کاربران